Oulun yliopiston julkaisuarkisto (Jultika/Saltika/Laturi/Jurita)

Tietosuojailmoitus

Rekisterinpitäjä

Oulun yliopisto
PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirjaston johtaja Minna Abrahamsson-Sipponen

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

DPO@oulu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti julkaisuarkisto julkaisee ja jakaa yliopiston julkaisuja ja niihin liittyviä tietoja ajantasaisesti kansallisiin ja kansainvälisiin avoimiin julkaisuportaaleihin (esim. Finna, OpenAire, BASE, NDLTD).

Henkilötietojesi käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohtaan 1e käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Yleisen edun mukaisesti yliopisto käsittelee, tilastoi, analysoi ja julkaisee yliopiston tutkimustoimintaan ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä henkilötietoja yliopistolain §2 mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Tutkimustoiminnan tiedot ovat julkisia ja niiden avulla yliopisto viestii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimustoiminnastaan.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi ja nimen eri versiot, henkilön tunnisteet yliopiston tietojärjestelmissä ja kansainväliset tutkijatunnisteet, yksikkötiedot

Henkilöön linkitettyjä tietoja ovat julkaisut, projektit, rahoitus, tutkimusaineistot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Opintotietojärjestelmä OODI

Käyttäjätunnukset (Shibboleth)

Julkaisutietokannat mm. CrossRef, Scopus, Web of Science, ArXiv, Arto, Fennica

Henkilön itse tallentamat tiedot

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely ja suojaaminen

Ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

Henkilötietojen säilytysaika ja tarpeettomien henkilötietojen poistaminen

Julkaisuarkiston aineistojen sisältämät henkilötiedot säilytetään pysyvästi.

Automatisoitu henkilötietojen käsittely ja profilointi

Tietoja ei käytetä profilointiin. Käsittelyssä ei tehdä päätöksiä automatisoidusti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot julkaistaan julkaisuarkistossa http://jultika.oulu.fi. Julkaisuarkisto tuottaa erilaisten rajapintojen (RSS, OAI-PMH) kautta haluttuja julkaisu-, henkilö- ja projektiluetteloita, joita voidaan jakaa mille tahansa verkkosivuille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Julkaisujen henkilötiedot julkaistaan julkaisuarkistossa, josta ne ovat täysin julkisesti luettavissa koko maailmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelimet sijaitsevat Oulun yliopiston konehuoneessa. Henkilötietojen käsittelyoikeudet ovat Oulun yliopiston kirjastossa pääkäyttäjillä. Tiedonsiirroissa henkilötietoja käsittelevät yliopiston tietotekniikka-asiantuntijat.

Henkilötiedot julkaistaan julkaisuarkistossa, josta ne ovat täysin julkisesti luettavissa.

Sinun oikeutesi

Julkaisuarkiston sisältämät henkilötiedot säilytetään pysyvästi.

Sinulla on oikeus pyytää meiltä pääsyä henkilötietoihisi sekä henkilötietojesi oikaisemista. Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan sähköpostitse: kirjaamo@oulu.fi

Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle, yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html